ZEEZANGFEEST

Affiche : 3e Zeezangfeest. Kursaal Oostende. 11/07/1972

Formaat : 54 x 35 cm. - met : Fernand Van Durme, Juliaan Wilmots. Kamerkoperkwintet : Theo Mertens. Gerard Vermeersch. Vokaal kwintet : "De Elegasten". "Vrij van Zegel" : Louis Verbeeck, Lea Cousin, Peggy en Donald, Raf. Deckers, piano. Ingericht door het A.N.Z. West-Vlaanderen met de medewerking van V.T.B.-V.A.B. en in samenwerking met het 11 juli-kometee Oostende

Affiche : ANZ-West-Vlaanderen. 7e Zeezangfeest : Guldensporenviering. Casino-Kursaal Oostende. 09/07/.... (?)

Formaat : 44 x 28 cm. - Motto : de groote stooringe. 100 uitvoerders. Inrichters : ANZ West-Vlaanderen met medewerking van VTB-VAB in samenwerking met het 11 julikomitee Oostende en het Noordstarfonds vzw Kulturele Stichting, Noordstar en Boerhaave te Gent, onder de auspiciën van het Provinciaal bestuur van West-Vlaanderen en het Stadsbestuur van Oostende 

Affiche : Vlaams Audiofonds v.z.w. Zeezangfeest. Kursaal Oostende. 28 oktober .... (?)

Formaat : 51 x 30 cm. - met medewerking van Vlaamse Culturele productie vzw, digitaal orkest CD-Live en de Koren van de Middenkust : Tonadissimo, Camerlinckxkoor, Muzeschuit & Ter Duinenkantorij, Arte Vocalli. organisatie ook door V.O.V.O. vzw en V.T.B.-V.A.B. vzw.