ZIEKENHUIZEN

Az Damiaan bouwt gestaag verder

Parkeergebouw klaar tegen juli dit jaar, nieuwe vleugel in 2016

Foto : Directeur faciliteiten Patrick Lanssens

Foto : Momenteel wordt volop gewerkt aan de bouw van de parkeergarage voorhet personeel

Foto : Links naast de spoeddienst wordt het gebouw gerenoveerd(1) en daarnaast komt een nieuw stuk in L-vorm (2). Uiterst links komt het parkeergebouw voor het personeel (3).

Auteurs: 

Foto : De Heilig Hartkliniek

Gelegen op de hoek van de Frère-Orbanstraat en de Roggestraat. Sedert 27 april 1956 Ooievaarslaan. In 1919 richten de Zwartzusters een ziekenhuis op aan het Prinses Stefanieplein. In 1928 kopen zij een stuk grond aan de rand van de stad in de Frère-Orbanstraat, rechtover de "Soldatenberg". Op 21 november wordt de eerste steen gelegd en 11 maanden later op 21 oktober 1929 wordt het nieuwe ziekenhuis ingezegend.

In 1948 komt er in de kliniek een 3e verdieping bij (zie : inventarisnummer 1995/0162)

Meer informatie op : www.zwartzusters-bethel-brugge.be

Foto : De Nieuwpoortsesteenweg (1952)

De vroegere ingang van de Sint Jozefskliniek aan de Nieuwpoortsesteenweg. Van 1887 tot 1930 was daar het wezenhuis Sint Vincentius Ferrerius gevestigd. Later kwam er de Colonie Scolaire Catholique, een preventorium en vakantiekolonie voor jongens en meisjes van 3 tot 14 jaar. Dit tehuis sloot haar deuren in 1955. Nadien kwam er het nieuwe gebouw van de Sint Jozefskliniek

Foto : Het Sint Janshospitaal. Hospitaalstraat, thans Edith Cavellstraat (circa 1890)

Het Sint Janshospitaal werd gebouwd rond 1872, naar de plannen van de heer Jean Louis Felix Rosseels, architect - hoofdcondcuteur bij de diensten van Bruggen en Wegen, die persoonlijk de werken leidde. Op 28 september 1874 werd het in gebruik genomen. De Zusters Augustinessen, die overgekomen waren van het oude hospitaal in de Weststraat, stonden in voor de ziekenzorg. De inhuldiging door de provinciegouverneur, had plaats op 29 september 1874. Een maand later, op 29 oktober 1874 werd de kapel van het hospitaal gewijd door Monseigneur Faict, bisschop van Brugge.

H. Hartziekenhuis bestaat nu 50 jaar!

Op zoek naar nieuwe vormen van ziekenzorg

Foto : Een nonnetje van het Heilig Hart Ziekenhuis. Zij stond dg en nacht in voor de medische verzorging. Raar maar waar: maar wanneer nu één zuster vervangen moet worden, dat zijn er voor die ene zuster drie personeelsleden nodig om hetzelfde werk te presteren. Hoe is dat ook weer van zijn hemel verdienen...?

Foto : Zo was het vroeger. De Zwarte Zusters uit Brugge die zowat 50 jaar geleden het H. Hartziekenhuis lieten geboren worden. In het nieuwe ziekenhuis van Oostende zal je alvast dergelijke tafereeltjes moeten missen...

Auteurs: