ZWARTZUSTERS VAN BETHEL (ZWARTE NONNEN) (KLOOSTERORDE)

Foto : De Heilig Hartkliniek

Gelegen op de hoek van de Frère-Orbanstraat en de Roggestraat. Sedert 27 april 1956 Ooievaarslaan. In 1919 richten de Zwartzusters een ziekenhuis op aan het Prinses Stefanieplein. In 1928 kopen zij een stuk grond aan de rand van de stad in de Frère-Orbanstraat, rechtover de "Soldatenberg". Op 21 november wordt de eerste steen gelegd en 11 maanden later op 21 oktober 1929 wordt het nieuwe ziekenhuis ingezegend.

In 1948 komt er in de kliniek een 3e verdieping bij (zie : inventarisnummer 1995/0162)

Meer informatie op : www.zwartzusters-bethel-brugge.be

Foto : De Kaaistraat (1952)

Het Sinte Monica moederhuis van de Zwarte Zusters was gelegen in de Kaaistraat, in het gedeelte tussen de Ooststraat (links) en de Sint-Paulusstraat (rechts). In 1956 verkochten de Zwarte Zusters het gebouw aan het Sint Andreas Lyceum voor de uitbreiding van de school. Deze plannen werden echter niet uitgevoerd. Het pand werd daarna aangekocht door de Staat. In 1977 werd het gebouw gesloopt. Sommige delen, waaronder het smeedijzeren hekken, werden naar het Openluchtmuseum van Bokrijk overgebracht. Thans, het gebouw van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening)

Foto : De Kerkstraat (1906)

De Kerkstraat, hoek Ooststraat, richting de "Peperbusse". Op de hoek, de in 1712 gebouwde kerk van het klooster der "Zwarte Nonnen". Deze kerk, toegewijd aan de Heilige Laurentius, werd pas op 24 juni 1725 ingewijd door Monseigneur Henricus Van Susteren, bisschop van Brugge.

Foto : Huis Kaaistraat van de Zwartzusters van Bethel

8 Foto's 14x9. Kaaistraat, Het Sint Monica moederhuis van de Zwartzusters van Bethel. Zie Van Caillie nr 4, 169. In 1860 kopen de zusters dit herenhuis in de Kaaistraat. In 1878 kopen zij ook het aanpalend pand voor de dagelijkse consultatie van behoeftige mensen. In 1956 verkopen ze hun klooster en ex-materniteit aan het Sint-Andreaslyceum.

Foto : Monseigneur Emiel DE SMEDT

"Vermits het jaar 1956 vermeld staat, betreft de foto kennelijk de inwijding van de nieuwe materniteit "Monica" in de Ooievaarslaan naast de (sedert 1929 bestaande Heilig Hartkliniek in de Frère Orbanstraat, uitgebaat door de zwartzusters. In 1956 verlieten de zwartzusters immers hun vroeger moederhuis in de Kaaistraat. Dit klooster en de gebouwen aldaar werden overgedragen aan de religieuzen van Sint Andreas. Op de foto staat Monseigneur De Smedt, bisschop van Brugge, waarschijnlijk omringd door de parochiepriesters van Sint-Jan. De priester zonder kazuifel is E.H.

H. Hartziekenhuis bestaat nu 50 jaar!

Op zoek naar nieuwe vormen van ziekenzorg

Foto : Een nonnetje van het Heilig Hart Ziekenhuis. Zij stond dg en nacht in voor de medische verzorging. Raar maar waar: maar wanneer nu één zuster vervangen moet worden, dat zijn er voor die ene zuster drie personeelsleden nodig om hetzelfde werk te presteren. Hoe is dat ook weer van zijn hemel verdienen...?

Foto : Zo was het vroeger. De Zwarte Zusters uit Brugge die zowat 50 jaar geleden het H. Hartziekenhuis lieten geboren worden. In het nieuwe ziekenhuis van Oostende zal je alvast dergelijke tafereeltjes moeten missen...

Auteurs: 

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Sint Petrus- en Pauluskerk (1917)

De zusters zijn van de congregatie van de Zwartzusters van Bethel, en hun klooster was in de Kaaistraat. Bij de beschieting vanuit zee vielen er drie dodelijke slachtoffers. Vooraan ligt het lijkje van de 5-jarige Adriana Declerck, daarachter het lichaam van Augusta Corveleyn, echtgenoot Dispersyn, en rechts ligt de 18-jarige Paula Dufour. De Photografische Abteilung van de Marine Bücherei verspreidde deze afgedrukte foto in grote oplage als anti-Britse propaganda. - Map 029A/48b en 45/b

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Sint Petrus- en Pauluskerk (1917)

Tijdens de beschietingen van 22 september 1917 werd de kerk zwaar beschadigd en binnenin was er een ware ravage. In de kerk vielen er ook drie doden. De 5 jarige Adriana Declerck, de 18 jarige Paula Dufour en Augusta Corveleyn, echtgenoot Dispersyn. Rechts drie zusters van de congregatie Zwartzusters van Bethel. - Map 029A/45a