Katholieke Universiteit

KADOC-nieuwsbrief. - Tijdschrift

KADOC, documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving, Leuven. - Bezit : 1990-1991,nr.5 ; 1994-1995,nr.5 ; 1995-1996,nrs.3,5 ; 1996-1997,nrs.1-2,4 ; 1998,nrs.mei, juli, december ; 1999,nrs.1,6 ; 2000,nrs.3,6 ; 2001,nr.3 ; 2002,nrs.1-2,4-6 ; 2003,nrs.2-5 ; 2004,nrs.1-12 ; 2005,nrs.1-12 ; 2006,nrs.1-12 ; 2007,nrs.1-12 ; 2008,nrs.1-12 ; 2009,nrs.1-4

Ontstaan, institutionalisering en evolutie van de watersport te Oostende 1834 - 1914

Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van licentiaat in de lichamelijke opvoeding. Promotor : Prof. Dr. R. Renson. Katholieke Universiteit Leuven. Groep Biomedische Wetenschappen. Faculteit Lichamelijk Opvoeding en Kinesitherapie

Auteurs: