Nieuwsblad van de Kust

Belgisch-Nederlandse visserij-almanak

Bevat : kalender en getijen, sterrenkundige coördinaten en tabellen, koersen-vuren-lichtschepen en boeien, reglementen, radiorubriek, radio-navigatiemiddelen, praktische wenken en inlichtingen, sociale wetgeving, inlichtingen voor de Belgische visserij : zeevaartpolitie, beroepsverenigingen, vismijnen, visnijverheid, vishandelaars, reders, scheepswerven, officiële lijst der Belgische en Nederlandse vissersvaartuigen Bezit : 1936, 1948-1949, 1952, 1956,1957, 1959, 1963-1965, 1969-1985, 1988-1990, 1995-1996

Westhinder. - Tijdschrift

Studentenblad van het Koninklijk Atheneum te Oostende. - Bezit : jrg.3(1949-1950),nr.1 ; jrg.4(1950-1951),nr.2 : jrg.12(1958-1959),nrs.1-5 ; jrg.13(1959-1960),nrs.1-5 ; jrg.14(1960-1961),nrs.1-5  ; jrg.16(1962-1963),nr.5 ; jrg.17(1964),nrs.1-5 ; jrg.18(1964-1965),nrs.1-5 ; jrg.19(1965-1966),nrs.1-3 ; jrg.20(1966-1967),nrs.3-5 ; jrg.21(1967-1968),nrs.1-4 ; jrg.22(1968-1969),nr.1