Verkempinck

Van Steenes tot Oosthende : dl. 5 : Oostende... de belegheringe, bestorminghe ende stoute aanvallen

Kopie. - Herdruk van het in 1621 te 's Gravenhage uitgegeven werk van Philippe Fleming : Oostende. Vermaerde / gheweldighe / lanckduyrighe / ende bloedighe belegheringhe / bestorminghe ende stoute aenvallen. - Gift van de heer Emiel Provoost