Breyne H.

Foto : O.216 "Henri Jeanine". Tewaterlating bij Béliard-Crighton

Plechtigheid naar aanleiding van de tewaterlating. De heer Williams houdt een toespraak namens de directie van de scheepswerf. Rechts, de meter van het vaartuig, Jeanine Lambregt en naast haar burgemeester Jan Piers en Roger De Kinder. - Map 2009/0842-4

Foto : O.310 "M'Bizi"

O.310 "M'Bizi". Stalen zijtreiler gebouwd bij Béliard-Crighton in 1961 voor de rederij "Armement et Pêche Maritime s.a." (Pemarco). Het had een bruto tonnemaat van 342,07 en een netto tonnemaat van 137,97. De lengte was 46,30 cm. Uitgerust met een Deutz motor (nr. 2751689-94), motorjaar 1960 en een vermogen van 900 pk. Voorzien van radiotelefonie, radotelegrafie, ultrasonore dieptemeter, radar en gyrokompas. Er kon langs stuurboord gevist worden. - Map 2009/0855-9

Literatuur : Pioniers naar Tropische waters / Roland Duyck. Plate Bib A134

Foto : O.322 "René Goeman"

O.322 "René Goeman", was een stalen zijtreiler gebouwd in 1956 op de scheepswerf Béliard-Crighton voor rekening van de rederij Armement et Pêche Maritime s.a. (Pemarco). Het had een bruto tonnemaat van 219,02 en een netto tonnemaat van 83,74. Het was uitgerust met een SEM Carels motor (nr. 9241/46) van 440 pk. (bouwjaar 1956).Het vaartuig had radiotelefonie, richtingzoeker, ultra sonore dieptemeter, radio telegrafie, radar en gyrokompas.

Foto : O.328 "Pierre Staner"

Gebouwd te Oostende op de scheepswerf van Béliard, Crighton en C° voor de rederij "Pêche Maritime du Congo" (Pemarco). Stalen motortreiler met een bruto tonnemaat van 243.1 en een netto tonnemaat van 82.92. Voorzien van een motor S.E.M. Carels (nr. 9857), van 440 pk (bouwjaar 1958). - Map 2009/0840-6

Literatuur : Pioniers naar Tropische waters / Roland Duyck. - Plate Bib A134

Foto : O.328 "Pierre Staner"

Map 2009/0840-53. - Zicht op de buitenbrug mid-ships. De drie lampen dienen voor de dek verlichting. Daarboven hangt de scheepsbel. Boven op het dak van de brug, van links naar rechts, zien we het zoeklicht, de radarantenne, een mastje met navigatielicht (Ik denk Groen/Wit voor trailervisser). De witte pijpen achteraan zijn ventilatiepijpen (Zwanenhals). Onder de brug, de vis-lier stuur en bakboord.

 

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (01)

Map 2009/0840-4. - Binnenzicht van de brug, stuurboordzijde​​​​​​​. In het midden zien we het stuurrad met olietank. Boven het olietankje en naast het rad zien we de machine telegraaf, die de bevelen naar de machinekamer stuurde (Stop – zeer langzaam – langzaam – halve kracht en volle kracht). De hendel naar voor bedienen is vooruitvaart en de hendel naar achter bedienen is achteruitvaart. Aan de ramen zien we 4 spreekbuizen met daarop de oproepfluiten. Wanneer men in de buis blies dan ging in het desbetreffende verbonden compartiment, vb hut schipper, een fluitsignaal.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (02)

Map 2009/0840-5. - In het midden zien we het stuurrad met zijn olietank. Daarachter de radar. Links tussen het rad en de brandblusser hebben we een opbergkast voor de seinvlaggen. Rechts zien we twee spreekbuizen en de koord van de scheepsbel. Linksboven?

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (03)

Map 2009/0840-7. - Zicht in de radiohut met radio- en telegrafie toestellen en richtingszoeker van het merk SAIT, Société Anonyme International de Télégraphie sans file. Het wiel tegen het plafond is de bediening van de richtingszoeker antenne. De drie witte isolatoren dienen om de zend- en ontvangstantenne af of aan te schakelen.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (04)

Map 2009/0840-6. - Zicht in de radiohut. In het midden boven de barometer met daarnaast een nood-olielamp. Links het bed (de kooi) met het leeslampje (grijs) onder de patrijspoort. Het bed, alsook de patrijspoort worden afgesloten met, hier, een zwart gordijn. Deze patrijspoort kan opengezet worden (zie draaihendel rechtsboven). De witte accordeonlamp is om het werkblad (bureau) te verlichten.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (05)

Map 2009/0840-8. - Zicht in de radiohut. Rechts zien we de hoorn voor de radiotelefonie en het zwarte bakje op de tafel is de morsesleutel voor de radiotelegrafie. Boven tegen de rechtse wand zien we de omschakelaar van 110 volt naar de noodvoeding 24 volt.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (06)

Map 2009/0840-3. - Zicht in de kombuis (keuken). We zien de afwasbak met handpomp en kraan voor water van de zoetwaterhydrofoor. (waterpomp met druktank die zorgt voor druk op waterleiding). Linksboven een patrijspoort die men kan openzetten (zie de twee draaihendels)

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (07)

Map 2009/0840-2. - Zicht in de eetzaal. Hier zien we een openstaande patrijspoort met zijn veiligheidsklep. Deze klep wordt bij slecht weer gesloten ter bescherming indien het glas van de patrijspoort zou breken. Deze wordt vastgezet met de onderste draaihendel. Bij open stand wordt die opgehouden door een ketting met haak die aan het plafond is bevestigd.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (08)

Map 2009/0840-20. - Bureau in de kajuit van waarschijnlijk de schipper. Links het bed (de kooi) midden bureau met boekenkast. De buis die van links over het plafond loopt is de spreekbuis die in verbinding staat met de brug. Het zwarte gedeelte is de flexible buis met de spreektuit en oproepfluit. Linksboven zien we de nood -olielamp naast de gesloten patrijspoort. Hier zien we goed hoe de veiligheidsklep met een ketting aan het plafond opengehouden wordt. Onder het bureau rechts zien we het verwarmingselement (radiator).

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (10)

Map 2009/0840-10. - Machinekamer. Zicht op de nood- gelijkstroomgroep aangedreven door een dieselmotor. Deze diesel werd waarschijnlijk op batterij gestart. Rechtsboven achter zien we een Jabsco handpomp.  Daarnaast naar links de olie of waterkoeler van de diesel van de elektrogroep.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (13)

Map 2009/0840-14. - Machinekamer. Achteraan zien we twee horizontale cilinders met hun zwarte afsluiters. Dit zijn de persluchtcilinders. Die perslucht werd onder andere gebruikt om de hoofdmotor te starten. De scheepshoorn werkt ook op perslucht. Rechts boven zien we een schakelkast met daarnaast, naar onder, een aanzetweerstand (controller), bedient met een zwart wiel, van een geljkstroommotor. De banden op de buizen zijn de kleurcodes die het medium in de leidingen aangeven. Olie, zoet water, zeewater, diesel, perslucht.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (14)

Map 2009/0840-15. - Machinekamer. De twee horizontale cilinders zijn de persluchttanks. Daaronder rechts de luchtcompressor.  De verticale tank links naast de persluchttanks is een waterhydrofoor (waterpomp met druktank die zorgt voor druk op waterleiding).  Normaal zijn er twee aan boord, één voor friswater (keuken, persoonlijke hygiëne) en één voor zeewater (toiletten).

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (15)

Map 2009/0840-9. - Machinekamer. Zicht op de reductiekast van de hoofdmotor. Een reductiekast werkt op een manier waardoor de ingaande as die te snel draait om de schroef aan te drijven, door middel van een aantal tandwielen de draaisnelheid van de as zo verminderen dat de schroef efficiënt draait. Bovenop de reductiekast staat de hoofddynamo, 110 volt gelijkstroom, die aangedreven wordt door de hoofdmotor.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Vertrek naar Congo (07)

 Map 2009/0840-30. - Voor de afvaart krijgt het vaartuig de zegening van E.H. Daniël Van Parijs. Hij was o.a. leraar in het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Oostende, vanaf 1954 directeur en leraar van de "Visserijschool Paster Pype" en van 1961-1987, hoofdaalmoezenier van de Marine.

Foto : O.85 "Princesse Marie Christine"

O.85 "Princesse Marie Christine". Stalen zijtreiler gebouwd op de scheepswerf van Béliard-Crighton in 1960 voor de rederij "Pêcheries à Vapeur" (John Bauwens). De tewaterlating greep plaats op 26 maart 1960 in aanwezigheid van de meter Prinses Marie Christine. Het vaartuig had een bruto tonnemaat van 693,57 en een netto tonnemaat van 267,10. De lengte was 61 m. en de breedte 9,75 m. Het was uitgerust met een SEM-Carels scheepsmotor (nr. 9861), bouwjaar 1960 en een vermogen van 1600 pk. Voorzien van radiotelefoon, radiotelegrafie, ontvangstpost, ultransonore dieptemeter en radar.

Foto : O.90 "Prinses Paola"

De O.90 "Prinses Paola" was een stalen motortreiler gebouwd op de scheepswerf Béliard-Crighton en tewatergelaten op 14 mei 1960 voor de rederij S.A. Pêcheries à Vapeur (John Bauwens). Het vaartuig had een bruto tonnemaat van 693.57 en een netto tonnemaat van 267.1. De lengte was 62 m. en de breedte 9.75 m. Het was uitgerust met een SEM Carels motor van 1600 pk (nr. 9862) (bouwjaar 1960). Het was een zijtreiler waarbij aan stuurboord werd gevist. - Map 2009/0851-23