Imprimerie et lithographie de la cour

Programma : Concert Classique de musique ancienne et moderne. Kursaal d'Ostende. 17/09/1920

sous la direction de Léon Jehin, directeur de la musique et premier chef d'orchestre, avec le concours de Jacques Gaillard, violoncelliste. Kursaal d'Ostende : directeur général : Armand Bette ; directeur artistique : Eugène Cornuché. - Map 015 B-14a en b

Tekstaffiche : Mesures à prendre pour le Ravitaillement de la Population = Maatregelen te nemen voor de Voeding der Bevolking

Formaat : 62 x 85 cm. Kennisgeving, uitgaand van Koning Albert I, van de hoogste toegelaten prijzen van bepaalde voedingswaren en van maatregelen om te voorzien in de voedselbehoeften van de bevolking.

Tekstaffiche : Police des Logements : Avis important = Policie der Huisvesting : Belangrijk bericht

Formaat : 62 x 85 cm. Kennisgeving uitgaande van de burgemeester A. Liebaert van het bevel van generaal Clooten  ter herinnering aan de bevolking van de plicht inlichtingen te geven aan de politie over het verblijf van personen die in Oostende niet gedomicilieerd zijn

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. Verbod van verkeer. 01/06/1938

Formaat : 53 x 73 cm. - Tweetalig. - Verkeersregeling naar aanleiding van de roeiwedstrijden op het kanaal Brugge - Oostende, tussen Sas-Slijkens en de brug van Oudenburg op 5 en 6 juni 1938. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. Verbod van verkeer. 26/05/1936

Formaat : 56 x 72 cm. - Tweetalig. - Verkeersreglement naar aanleiding van de roeiwedstrijden op het gedeelte van de vaart Brugge - Oostende, tussen Sas-Slijkens en de brug van Oudenburg, op 31 mei en 1 juni 1936. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Verbod van verkeer en stationeren. 09/06/1938

Formaat : 53 x 72 cm. - Tweetalig. - Verkeersreglement naar aanleiding van de feestelijkheden ingericht op het Wapenplein naar aanleiding van het 16e Nationaal Congres der Belgische Politie op 12 juni 1938. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux