Vlaams Instituut voor de Zee : VLIZ : jaarboek 2007. - Met cd : VLIZ collected reprints : Marine and coastal research in Flanders, vol. 37, 2007