Voor meer vangstkwota, de oplossing : netmaaswijdteverhoging