Willaert Adriaan

Agenten in het verweer : het politiekorps van Oostende op een keerpunt 1935 - 1947

Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Verhandeling voorgelegd voor het behalen van de graad master in de geschiedenis. Academiejaar 2017 - 2018. Promotor : Prof. dr. Bruno De Wever

Met bibliografie