De St.Petrus en Pauluskerk te Oostende : analyse van de begraafpraktijken in de 18de eeuw
Omschrijving
Masterproef voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het behalen van de graad van Master in de Geschiedenis. Promotor : Prof. Dr. Anne-Laure Van Bruaene. Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Academiejaar 2013 - 2014
2014
Auteurs
Plaats uitgave
Aantal pagina's
139,graf.