Gent

Agenten in het verweer : het politiekorps van Oostende op een keerpunt 1935 - 1947

Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Verhandeling voorgelegd voor het behalen van de graad master in de geschiedenis. Academiejaar 2017 - 2018. Promotor : Prof. dr. Bruno De Wever

Met bibliografie

De programmatie in de Koninklijke Schouwburg van Oostende in de periode 1950 - 1965

Verhandeling voorgelegd aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen, Optie Theater-Wetenschappen, voor het verkrijgen van de graad van Licentiaat. Universiteit Gent. Academiejaar 1998 - 1999. Promotor : Prof. Dr. Jaak Van Schoor.

De St.Petrus en Pauluskerk te Oostende : analyse van de begraafpraktijken in de 18de eeuw

Masterproef voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het behalen van de graad van Master in de Geschiedenis. Promotor : Prof. Dr. Anne-Laure Van Bruaene. Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Academiejaar 2013 - 2014

Auteurs: 

De stedelijke begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg te Oostende

Losbladige kopie. Herkomst : Emile Smissaert. - Verhandeling voorgelegd aan de Faculteit Letteren  en Wijsbegeerte, Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, voor het verkrijgen van de graad van licenciaat. Promotor : L. Van Santvoort

Auteurs: 

Het Oostendse verzet in de nadagen van Wereldoorlog II

Een lokale studie naar de rol van het verzet in het naoorlogse machtsvacuüm van de bevrijding tot de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezing. - Verhandeling voorgelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis richting Nieuwste Tijden . Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Opleiding Geschiedenis. Academiejaar 2007 - 2008. Promotor : Prof. dr. B. De Wever

Auteurs: 

Van Panne-strand tot de Zeewacht : een blik op de evolutie van Oostende in de periode 1940 - 1980

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis. Academiejaar : 2000 - 2001. Universiteit Gent. Promotor : Prof. Dr. Luc François.