BEGRAAFPLAATS PASTER PYPE

De stedelijke begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg te Oostende

Losbladige kopie. Herkomst : Emile Smissaert. - Verhandeling voorgelegd aan de Faculteit Letteren  en Wijsbegeerte, Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, voor het verkrijgen van de graad van licenciaat. Promotor : L. Van Santvoort

Auteurs: 

Foto : Begrafenis Ernest Van Glabbeke

De begrafenis van de schepen van Ernest Van Glabbeke op het kerkhof Nieuwpoortse- steenweg. Rechts de "Duivenschieting". Achteraan het complex van de "Sacre Coeur" met rechts daarvan de puinen van de "Grottes d'Ostende" en hotel "Buckingham" aan de 17 oktoberstraat. Rechts, net achter de aanwezigen de vroegere wachtkelder

Foto : Herdenking Jan De Clerck

Eerste jaarlijkse hulde aan het graf van kunstschilder Jan Declerck op het kerkhof Nieuwpoortsesteenweg door de "Vrienden van Jan De Clerck". Op de eerste rij links, schepen Raymond Miroir, rechts John Hermans, journalist en gemeenteraadslid. Tussen hen beiden: de heer en mevrouw Jozef Maes. Op de tweede rij van links naar rechts : Jean Pierre Falise, August Michiels, Maurice Camerlinck, voorzitter, E.H. Nicaise, onbekend, Edward Lauwers, journalist.

Foto : Tweede Wereldoorlog. Mariakerke

2 foto's : (1) Luchtfoto genomen in de zomder van 1940. We zien vooraan de begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg en er achter de Wellingtonrenbaan. De Zeedijk van Mariakerke en links boven op het strand, het gestrande lichtschip "Wandelaar" en (2) Vooraan de stedelijke basisschool Vercamer, rechts, detail van de Wellingtonrenbaan en links, het "Albertpark Stadion" waar ASO voetbal speelde. Achteraan, de Zeedijk van Mariakerke en in het midden van het strand het in mei 1940 gestrande lichtschip "Wandelaar". (coll. Bundesarchiv)

Omer Vilain over de tijd van toen : Monumentale grafstenen

Illustraties : (1) Het graf van de familie Jacqueloot dat te vinden is aan de Nieuwpoortsesteenweg en (2) Clement Leyhausen, stichter van SEO, rust op de begraafplaats Stuiverstraat

auteurs: 

Postkaart : Eerste Wereldoorlog. Begraafplaats Nieuwpoortsesteenweg

Begraving der Duitschers = L'entterement des Allemands. Oostende 14-18 PW 95. - De gesneuvelde soldaten van het Marinekorps Flandern werden begraven met militaire eer op het kerkhof aan de Nieuwpoortsesteenweg. Op de achtergrond zien we de schoorsteen van de elektriciteitsfabriek, gelegen op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de Northlaan. - Map 029A/04a