MICHIELS AUGUST (1922-2003) (BEELDHOUWER SCHILDER KERAMIST GRAFICUS)

Foto : Garnaalmijn (Montgomerydok-Visserskaai)

Genieten van de zon én het zicht aan de  zijgevel van de nieuwe garnaalmijn langs de Visserskaai. De garnaalmijn gebouwd in 1957-1958 door architect en stadsingenieur A. De Vos. Een betonconstructie van twee bouwlagen onder plat dak, nog aanleunend bij de internationale stijl. Gekenmerkt door horizontaliserende elementen, zie omlopende luifel boven de begane grond en vensterbanden met horizontale indeling (van beton aan buitenkant, binnen van hout). Het wapen van de stad Oostende in de bovenhoek van de zuidgevel, een kwartsoliet van 200 x 200 cm. van A. Michiels (1960).

Foto : Graf Jan De Clerck

Jaarlijkse hulde aan het graf van kunstschilder Jan DECLERCK op het kerkhof Nieuwpoortsesteenweg, op de eerste rij links, schepen Raymond MIROIR, rechts John HERMANS,journalist en gemeenteraadslid. Tussen hen beiden: dhr. en mevr. Jozef Maes. Op de tweede rij van l. n r. Jean Pierre Falise, August Michiels, Maurice Caemerlinck voorzitter, E.H. Nicaise, onbekend, Edward Lauwers journalist.

Foto : Monument voor de militaire en andere oorlogsslachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Sint Petrus- en Paulusplein

Oorlogsmonument gelegen in het plantsoen van de Sint Petrus- en Pauluskerk, nabij de Sint-Pieters- en Jozef II-straat. Dateert van 1968 naar een ontwerp van beeldhouwer August Michiels en architect J. Lewyllie. Gebogen muur, waarin de portretkoppen van Koning Albert I en Koningin Elisabeth met opschrift in bronzen letters "Albert" en "Elisabeth. Erachter los ervan rug aan rug geplaatste hoge muren met hoogreliëfs, restanten van het oud oorlogsmonument van 1922. Rechts : "Vlucht van de Oostendse vissers in 1914" met opschrift "Oostende Dover" en "Breidel".