KONINKLIJKE SCHOUWBURG (VAN ISEGHEMLAAN) ; PROGRAMMA'S

De programmatie in de Koninklijke Schouwburg van Oostende in de periode 1950 - 1965

Verhandeling voorgelegd aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen, Optie Theater-Wetenschappen, voor het verkrijgen van de graad van Licentiaat. Universiteit Gent. Academiejaar 1998 - 1999. Promotor : Prof. Dr. Jaak Van Schoor.