VAN NESTE GENOOTSCHAP (TONEELVERENIGING)

Flyer : Meuse

Buitengewone kunstvertoning op zondag 26 januari 1919 gegeven door het Oostendsch Tooneelverbond ten voordeele van Gesticht der oorlogsweezen (Burgerlike (Godshuizen) Orkest onder de leiding van Edgard Verberckmoes

Programma: Luisterrijk verjarings-concert

Op zondag 31 maart 1918 (Pasen) in Hotel St.-Sebastiaan ten voordele van de behoeftige Oostendse krijgsgevangenen in Duitsland.
met de welwillende medewerking van de toneelafdeling van het Van Neste Genootschap en het Philantropisch orkest Fritz