PERS ; GESCHIEDENIS

Van Panne-strand tot de Zeewacht : een blik op de evolutie van Oostende in de periode 1940 - 1980

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis. Academiejaar : 2000 - 2001. Universiteit Gent. Promotor : Prof. Dr. Luc Fran├žois.