Foto : Ostend Swimming Club. Militair feest, wedstrijd tussen verschillende Linieregimenten. 1928
Omschrijving

 
Zwart/wit foto Antony 20728-5. - Formaat : 22,5 x 29,5 cm. – Foto genomen naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Bond der Oostendsche Gasthofhouders op maandag 2 juli 1928 aan de lokalen van de Ostend Swimming Club. Dit feest was ingericht door de sportafdeling van het 3e Linieregiment met de medewerking van Ostend Swimming Club. Een grote en uitgelezen menigte woonde de bijeenkomst bij. Onder de aanwezigen waren Kolonel Rinquet (bevelhebber 3e Linieregiment, Kolonel Losange (staatscommandant), Kolone Moulin (ex-bevelhebber 3e Linieregiment), en een delegatie van de Bond der Gasthofhouders.
De inrichters nl., Kolonel Rinquet, Luitenant Vuylsteke, Adjudant Vermandele en Vroome en verscheidene andere officieren en het 3eLinierregiment met de hulp van de heren Everaerts, Elleboudt en Depoort van het Ostend Swimming Club hebben zichzelf overtroffen om het feest volmaakt te maken. Ook het muziekkorps van het 3e Linieregiment was aanwezig (links achter).Verschillende zwemdisciplines kwamen aan bod.
Gasthof : Duitse benaming voor pension, paritculier huis of klein hotel waar kamers verhuurd worden.
Meer gegevens en uitslagen : ZW 07/07/1928
 

02/
07/
1928