PARKEN ; MARIA-HENDRIKAPARK

Affiche : Wielerclub K.V.C. De Zeemeeuw Oostende. Cyclo-crossen formule A & D. Zaterdag 11 oktober 2003.

Formaat : 61 x 44 cm. 21ste GROTE PRIJS Verzekeringen Finaut Oostende. EREPRIJZEN Bouwwerken Dekeyzer-Wybo & Moussecenter. Formule D om 14.00 uur Cyclo - Sportieven en Masters. Formule A om 15.30 uur Elite met en zonder contract en beloften. Alle koersformaliteiten: 2de voetbalplein kantine V.G.O.. Kleedkamers: 1ste voetbalplein V.G.O.

Foto : Dierenasiel

Openen van het dierenasiel aan de Iependreef in het Maria Hendrikapark. Centraal op de eerste rij, burgemeester Hendrik Serruys. In 1950 wordt in opdracht van Het Blauwe Kruis der Kust op het terrein tussen de Ceder- en de Iependreef een dierenasiel opgericht naarontwerp van architect J. Brackx, dat naderhand met bijgebouwen wordt verruimd

Foto : Het eerste heemkundig museum, Liebaert, in het Maria-Hendrikapark (1907)

"Bezuiden de huidige Kazernelaaan en de huidige visserijschool kwam het museum Liebaert tot stand. De eerste steen werd gelegd op 28 juni 1906. De werken werden uitgevoerd door De Meester en Verkempinck voor 17.424 fr. Het museum was in 1900 gesticht door schepen Liebaert en was gelegen in de Kerkstraat. Het bevatte een heterocliete verzameling van oudheidkundige voorwerpen, al dan niet betrekking hebbend op de lokale geschiedenis en geschonken door de Staat, de Stad en talloze partieculieren. Er waren plannen, gravures en maquettes, de muntencollectie van Isidore Van Iseghem, Etrurische vazen, een steen van Sas-Slykens van 1672, oude wapens en meubels, en afgietsels van de beelden van de Graaf de Smet de Naeyerbrug te zien. Eind januari 1907 werd alles naar het nieuwe museum overgebracht dat op Pasen werd geopend. Op het voorplein stonden kanonnen, een Bacchusbeeld en een beeld van een hert. Na de Eerste Wereldoorlog verdween  het museum Liebaert uit het boslandschap. De stad wilde het gebouw opdoeken voor de bouw van een orangerie. Het Bacchusbeeld werd overgeplaatst op de helling naar de Trinkhall van het Leopoldpark. Het beeld van het hert kwam terecht op een verhoging in de vijver. In het najaar 1932 werd alles uit het museum Liebaert geruimd. Een deel van de inhoud werd overgebracht naar de stadsbibliotheek en later door de heer Loontiens naar het museum van het fort Napoleon. Het grootste deel kwam terecht onder het stof van de kelders en zolders van het stadhuis en werd grandioos vergeten". Daniël Farazyn. In : Open Monumentendag 8 september 1996. p.77-78, 80. Plate Bib B849

Foto : Het Maria-Hendrikapark (1910)

28. - Ostende. - Bois de Boulogne. - Chalet. Het gebouw was het clubhuis van de roeiclub "Société de Sport Nautique d'Ostende" en paalde aan het afleidingskanaal Oostende - Brugge. Het werd opgetrokken in 1906. Na het dempen van het afleidingskanaal in 1937 had het clubhuis er geen zin meer. Jeugdverenigingen namen er hun intrek, o.a. de "Rode Valken" in 1968. Het "Valkennest" brandde uit in september 1973 en werd later gesloopt en vervangen door boomaanplantingen.

Foto : Het Maria-Hendrikapark (circa 1950)

De "Laiterie Royale", in de volksmond "'t Laiterietje" genoemd. Het was een dancing met orkest en werd vooral door het jeugdig publiek druk bezocht. De zaak werd vanaf 1941 tot 1967 uitgebaat door Jacques Asaert, in samenwerking met zijn schoonbroer Oscar Devriendt (beiden muzikanten). Het gebouw werd gesloopt om plaats te maken voor het tearoom - restaurant "Het Koninginnehof".

Foto : Maria-Hendrikapark (circa 1925)

De danszaal Laiterie Royale, in de volksmond 't Laiterietje genoemd, gevestigd in het Maria-Hendrikapark, toen uitgebaat door de heer O. Fovel. Vanaf 1941 tot 1967 werd de zaak voortgezet door de heer Jacques Asaert en diens schoonbroer de heer Oscar Devriendt (beiden muzikanten). Het paviljoen werd in de vijftiger jaren verbouwd en dan in 1968 gesloopt voor de bouw van het huidig Koninginnehof

Foto : Ostend Swimming Club. Landenwedstrijd Belgie-Frankrijk. 1930

Zwart/wit foto Antony 27071930-3. - Formaat : 22,5 x 29,5 cm. – Zicht op het lokaal van de Ostend Swimming Club in het Maria-Hendrikapark. Veel volk om de wijdstrijd bij te wonen in een mooi versierd park.

Foto : Ostend Swimming Club. Militair feest, wedstrijd tussen verschillende Linieregimenten. 1928

Zwart/wit foto Antony 20728-5. - Formaat : 12 x 17,5 cm. – Foto genomen naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Bond der Oostendsche Gasthofhouders op maandag 2 juli 1928 aan de lokalen van de Ostend Swimming Club. Dit feest was ingericht door de sportafdeling van het 3e Linieregiment met de medewerking van Ostend Swimming Club. Een grote en uitgelezen menigte woonde de bijeenkomst bij.

Foto : Ostend Swimming Club. Vrouwenafdeling. 1930

Zwart/wit foto Antony 40730-8. - Formaat : 22,5 x 29,5 cm. – In het water de vrouwenploeg waterpolo onder leiding van mej. Vermeire. De vrouwelijke zwemsters gebruiken de vijver in de morgen van 10.30 tot de middag en dit onder het waakzame oog van een redder (hier helemaal rechts man met baard).

Foto : Wijk Hazegras

Formaat : 13 x 17,5 cm. - Luchtfoto. - Vooraan het Maria-Hendrikapark met de Velodroom. Links de Bootsman Jonsen kazerne van de Zeemacht. Wat verder de Graaf de Smet de Naeyerlaan en aansluitend de Graaf de Smet de Naeyerbruggen met op de achtergrond de haven. - Map 041C/54b

Foto : Wijk Hazegras

Formaat : 13 x 17,5 cm. - Luchtfoto. - Vooraan het Maria-Hendrikapark en de Velodroom. Links, de Bootsman Jonsen kazerne van de Zeemacht. Wat verder de Graaf de Smet de Naeyerlaan en aansluitend de Graaf de Smet de Naeyerbruggen. Op de achtergrond de haven. - Map 041C/54c

Niet 130 maar 104 nieuwe woningen

Stad levert bouwvergunning af voor site bootsman Jonson

Foto : een simulatiebeeld van woonproject Bootsman Jonson. Er komen op termijn 104 woonentiteiten bij aan de  rand van het Maria Hendrikapark

Foto : De bouw van het wonproject s nog niet gestart, omdat de stad de vergunning nog niet had afgeleverd

 

Omer Vilain over de tijd van toen : James Ensor, de dierenvriend

Illustraties : (1) Het alomgekende dierenasiel van Het Blauwe Kruis van de Kust in Het Maria Hendrikapark en (2) In 1902 werd fel geprotesteer tegen het feit dat militaire paarden 132 km moesten lopen van Brussel naar Oostende

auteurs: 

Omer Vilain over de tijd van toen : Vissen in Oostendse parkvijvers

Illustraties : (1) Een zicht op het Leopoldpark met brugje, eendenschuilplaats en vissen in de vijver (tekening van Rentiers) en (2) Visser in het groenkader van het Oostends Maria-Hendrikapark

auteurs: 

Sculptuur van acht meter is sluitstuk renovatie 't Bosje

Precisiewerk van Sea King boven Spiegelmeer bij plaatsing kunstwerk

Foto : Een spectaculair zicht: de Sea King komt rond 12 uur aangevlogen over de neogotische watertoren in 't Bosje

Foto : De Sea King komt heel behoedzaam dichterbij. Zware lasten kunnen niet naar beneden gewincht worden, het is de helikopter zelf die moet dalen.

Foto : Terwijl de Sea King roerloos boven het Spiegelmeer hangt, bevestigen leden van het Mobile Air Operations Team de kop met zon aan de sculptuur

Auteurs: