Monumenten en landschappen kan de boom in : Heemkundig museum ten vroegste tegen zomer open