Omer Vilain over de tijd van toen : Het rampzalig vergaan van een schoolschip
Omschrijving
Illustraties : (1) Het schoolschip "Comte de Smet de Naeyer" bij zijn eerste afvaart op 12 februari 1905 en (2) Het vergaan van het schoolschip in de Golf Van Gascogne in april 1906, zoals weergegeven op een getekende prentkaart die al in mei 1906 verschee,
Deelbeschrijving uit boek of document
Omer Vilain over de tijd van toen [MAP] : deel 3
03/
05/
1996
Pagina
257
Bestanden