Omer Vilain over de tijd van toen : Het Zeemanshuis "Paster Pype" Oostende