BELEG VAN OOSTENDE (1601-1604)

Postkaart : Het Beleg van Oostende 1601-1604

Tropic T 441. - Beleg van Oostende 1604. - Kopergravure (15,6 x 12,6 cm.), anoniem ,in Baudartius ,"Polemographia aurico-Belgica...",Amsterdam ,1622.

Een zicht op Oostende vanuit het zuiden tijdens een zoveelste aanvalsgolf. In de verte op zee oorlogsschepen. Op de voorgrond een Spaanse veldheer en enkele gehelmde soldaten. De zieltogende vrouw in de armen van een der soldaten symboliseert de verwoesting van de stad die door de belegerden tot de laatste kruimel grond verdedigd werd.
Inventaris 2020/1097 fotoarchief D2 album 1 herkomst Simoens Roland.

Postkaart : Het Beleg van Oostende 1601-1604

Tropic T 437. - Oostende na de overgave aan de Aartshertogen Albertus en Isabella, in 't jaar 1604. Kopergravure (19.1 x 15.0 cm) uit J. Wagenaar, "Vaderlandse Historie", 1749.
Vooraan Albrecht en Isabelle te paard tussen de puinen van de verwoeste stad. Spaanse soldaten houden met geheven vaandel de wacht terwijl het puin wordt geruimd en verwoeste bouwvallen verder worden afgebroken. Oostende was totaal vernield en ontvolkt. Door belastingsvrijstellingen probeerden de aartshertogen Oostende nieuw leven in te blazen 

Postkaart : Het Beleg van Oostende 1601-1604

Tropic T 440. - Ostenden in Flandren. Kopergravure (14.4 x 7.0 cm.) anoniem uit een onbekend 17e eeuws Duits werk. Allegorische voorstelling over het beleg van Oostende. We zien de stad vanuit het noorden met rechts de oude haven en links de pas gevormde "Geule" . Op de voorgrond een gewapende krijgsheer die met een spies een klauwende ket (leeuw) onder bedwang houdt. ( Tekst Mahieu Erwin)

Van Steenes tot Oosthende : dl. 5 : Oostende... de belegheringe, bestorminghe ende stoute aanvallen

Kopie. - Herdruk van het in 1621 te 's Gravenhage uitgegeven werk van Philippe Fleming : Oostende. Vermaerde / gheweldighe / lanckduyrighe / ende bloedighe belegheringhe / bestorminghe ende stoute aenvallen. - Gift van de heer Emiel Provoost