BELEG VAN OOSTENDE (1601-1604)

Postkaart beleg van Oostende

Postkaart Tropic T 440.
Ostenden in Flandren
Kopie kopergravure (14.4 x 7.0) anoniem uit een onbekend 17e eeuws Duits werk.
Allegorische voorstelling over het beleg van Oostende. We zien de stad vanuit het noorden met rechts de oude haven en links de pas gevormde "Geule" . Op de voorgrond een gewapende krijgsheer die met een spies een klauwende ket (leeuw) onder bedwang houdt.
( Tekst Mahieu Erwin)

Van Steenes tot Oosthende : dl. 5 : Oostende... de belegheringe, bestorminghe ende stoute aanvallen

Kopie. - Herdruk van het in 1621 te 's Gravenhage uitgegeven werk van Philippe Fleming : Oostende. Vermaerde / gheweldighe / lanckduyrighe / ende bloedighe belegheringhe / bestorminghe ende stoute aenvallen. - Gift van de heer Emiel Provoost