CASINO-KURSAAL ; FOTO'S

Foto : Adolf VAN GLABBEKE

Uitreiking van de belgische Feminaprijs in het Kursaal.Op de derde rij van links naar rechts mevrouw VAN GLABBEKE, onbekend, Gouverneur provincie West-Vlaanderen van OUTRYVE d'YDEWALLE en zijn echtgenote, burgemeester Adolf VAN GLABBEKE , schepen Kamiel DEHOUCK, op de vierde rij tweede van links Marie-Jozef PORTA, gemeenteraadslid. Vooraan op de eerste rij de heer en mevrouw Aimé BOUCHE-Margareta CEUNIS, controleur van het Kadaster.

Foto : Huldiging in het Casino-Kursaal

Zicht op zaal tijdens een huldiging in het Casino- Kursaal. Aan de tafel vooraan rechts zit burgemeester Adolf VAN GLABBEKE en schepen Maurice QUAGHEBEUR, aan de tafel ernaast Jan PIERS toekomstig burgemeester en zijn echtgenote.

Foto : Lentefeest

Lentefeest in het Kursaal,de kinderen worden begeleid door notabelen. Vooraan schepen Alfons LARIDON, rechts achteraan schepen Raymond MIROIR. De kaalhoofdige man is Jan DUFOUR, uiterst links Roland BENS, achteraan ook Edgard MASSCHALCK , gemeenteraadslid en hoofdinspecteur lager onderwijs