DURIBREUX GASTON (1903-1986) (HOTELIER AUTEUR)

Affiche : Familie Duribreux, Davidsfonds Oostende en kring Obekin. Gaston Duribreux' Leven en werk. Hotel Miramar. zondag 12 november 2006

Formaat : 42 x 30 cm. In klank en beeld. Opening van de tentoonstelling door Johan Verstreken. Schepen van Cultuur Oostende - Lid Cult. Commissie Vlaams Parlement. Toelichting bij Leven en Werk door Freddy Dufait, secretaris van de vriendenvan de Stedelijke Musea Oostende. Huldeging beeltenis van de schrijver gecreëerd door beeldhouwer André Huygebaert.