EL MAR (ZEEMANSTEHUIS)

Foto : Het Sint Petrus en Paulusplein (circa 1950)

De in 1896 door pastoor Pype gestichte Vrije Vissersgilde 'T Zal Wel Gaan, en het in 1947 geopende Aquarium. Ze waren beide gevestigd in het gebouw op de hoek van de Pastoor Pypestraat (links) en het Sint Petrus en Paulusplein. In ditzelfde gebouw was vroeger eveneens de Vrije Visserijschool Pastoor Pype ondergebracht.