JUMELAGE OOSTENDE MONACO (1958)

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Ontvangst in het vice consulaat van Monaco aan de Van Iseghemlaan (woning van de familie PORTA) ter gelegenheid van het huwelijk RAINIER-Grace KELLY.Van links naar rechts deken BUTAYE,Marie-Jozef PORTA vice consul van Monaco en schepen,monseigneur DEREERE en burgemeester Adolf VAN GLABBEKE.

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Ontvangst ten huize Porta, naar aanleiding van de jumelage Oostende-Monaco wordt een toespraak gehouden door de heer BOISSON, burgemeester van Monaco.Vierde van links schepen Marie-Jozef PORTA, naast hem mevrouw en burgemeester Adolf VAN GLABBEKE,achter de burgemeester, schepen Maurice QUAGHEBEUR en uiterst rechts Henri DEGRAVE, met naast hem met bril Jan FELIX

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Burgemeester Adolf VAN GLABBEKE en gevolg verlaten de Sint Petrus en Pauluskerk. Rechts van de burgemeester schepen Frans VAN CAILLIE. Uiterst rechts Fred RIGAUX, directeur feest- en toerismedienst. Links van de burgemeester, de heer BOISSON, burgemeester van Monaco. Mogelijk een repetitie voor de jumelagefeesten Oostende-Monaco.

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Jumelage van Oostende met Monaco.De genodigden op het balkon van het consulaat van Monaco in de Van Iseghemlaan eigendom van de familie PORTA . Derde van links, schepen Jozef VANDENKIEBOOM, dan Marie-Jozef PORTA, consul van Monaco en schepen, schepen Kamiel DEHOUCK, deken René BUTAYE, de burgemeester van Monaco de heer BOISSON. Vierde van rechts John LAUWEREINS, schepen. 

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Repetitie voor de plechtigheden van de jumelage Oostende-Monaco (?). Burgemeester Adolf VAN GLABBEKE, met naast hem de heer BOISSON, burgemeester van Monaco en Frans VAN CAILLIE, schepen en andere notabelen hebben zojuist de Sint Petrus en Pauluskerk verlaten. Links de Jozef II straat.

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Repetitie voor de plechtigheden van de jumelage Oostende-Monaco.De notabelen voor het monument der gesneuvelden op het Sint-Petrus-en-Paulusplein.Centraal burgemeester Adolf VAN GLABBEKE,de heer BOISSON, burgemeester van Monaco, de schepenen Maurice QUAGHEBEUR en Kamiel DEHOUCK. Uiterst links Michel SURMONT,stadssecretaris.

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Ontvangst ten huize Monaco van Marie-Jozef PORTA, schepen en consul van Monaco. Links naast hem staat de burgemeester van Monaco, de heer BOISSON, rechts burgemeester Adolf VAN GLABBEKE en zijn echtgenote. Achter de burgemeester, schepen Maurice QUAGHEBEUR

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Prins Rainier en Prinses Grace van Monaco komen aan bij het Feestpaleis op het Wapenplein. Achter hen centraal Jan PIERS, schepen. Links van hem Emiel VROOME, schepen en rechts van hem de schepenen Frans VAN CAILLIE en Kamiel DEHOUCK. Vooraan burgemeester Adolf VAN GLABBEKE.

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Burgemeester BOISSON van Monaco houdt een toespraak naar aanleiding van de jumelage Oostende-Monaco ten huize van Marie-Jozef PORTA, consul van Monaco en schepen van Oostende. Naast de heer PORTA, de heer en mevouw Adolphe VAN GLABBEKE, burgemeester. Achter de burgemeester, schepen Maurice QUAGHEBEUR

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

De burgemeester van Monaco, de heer BOISSON, tekent het register naar aanleiding van de jumelage Oostende- Monaco, in de ambtswoning aan de Van Iseghemlaan (huize Monaco) van Marie-Jozef PORTA, consul van Monaco en schepen van Oostende die achter de ondertekenaar staat. Burgemeester Adolf VAN GLABBEKE kijkt glimlachend toe.

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Bloemenhulde door de prins en prinses van Monaco aan het monument van de op zee verdwenen vissers. Twee Ibis-jongens dragen de bloemenkrans. Rechts achter de dienstdoende officier, de schepenen Emiel VROOME, Kamiel DEHOUCK en  Frans VAN CAILLIE. Achter hen, Michel SURMONT, stadssecretaris. Stadsdeurwachter Henri LANOYE houdt een paraplu open boven prinses Grace. Achter de prinses schepen Jan PIERS. De jumelagefeesten hadden plaats tijdens de maand juni 1958 met volgend programma : 21 juni : Aankomst van de Gemeenteraad van Monaco. Diner Hotel Imperial.

Foto : Jumelage Oostende-Monaco

Kerkelijke plechtigheid in de Sint-Petrus- en -Pauluskerk tijdens de jumelage Oostende-Monaco. Vooraan links Pierre VAN OUTRYVE D'YDEWALLE, gouverneur van West-Vlaanderen, rechts burgemeester Adolf VAN GLABBEKE, uiterst links politiecommissaris DEGRUYTTER. De knielende priesters, links ROORYCK (de latere directeur van het OLV College Gistel), rechts Paul VANZEIR (de latere directeur OLV College Oostende) en in het midden de kerkbaljuw Afred DESMIDT.