MARIE-JOSEPLEIN

Foto : De Place de la Comédie of Komedieplein, ook Schouwburgplein, thans Marie-Joséplein

In 1816 richtte Jacques Deridder een schouwburg op in een oude brouwerij gelegen op het einde van de zuidkant van de Weststraat en rechtover de eerste Westpoort. In 1845 werd de stad Oostende er eigenaar van. De beslissing een nieuwe schouwburg te bouwen in de Van Iseghemlaan had als gevolg dat het theater aan de Komedieplein verkommerde en tenslotte onder de slopershamer terechtkwam (1906-april 1907). Verdere literatuur : Het Marie-Joséplein / Jean-Marie Bekaert. In : De Plate 1993, september, nr. 7, p.212-232, ill.

Foto : Het Marie-Joséplein (1920)

Bob. 24. - Ostende - La Place Marie-José. Op het plantsoen, de sierfontein van Charles Gibault, door het stadsbestuur van Oostende aangekocht in 1899. Werd in 1927 verplaatst om plaats te maken voor het Nationaal Huldemonument ter ere van August Beernaert. Verplaatst naar het Hendrik Conscienceplein, waar het rond 1956 verdween !

Foto : Het Marie-Joséplein met centraal de Madridstraat (1910)

Ijverige straatvegers aan het werk op het Marie-Joséplein. Achter hen, de luifel van de apotheek "Pharmacie du Kursaal". Rechtdoor, de Weststraat en links in het midden, de Madridstraat

Foto : Marie-Joséplein

Monument voor August Beernaert

Foto z/w 24 x 18. Het beeld van August Beernaert is van Louis Mascré en dateert van 1927. Het smeedijzeren hek is van de Lierse kunstsmid Lodewijk Van Boeckel naar een plan van architect Max Winders. Op de zuilen hangen de enige bewaarde stadsgaslantaarns van Oostende van 1843.
 

Het gebouw van Bouchery : Ook voor afbraak bestemd ?

Illustraties : (1) De oude schouwburg, kort voor de afbraak in 1905. Men leest "Téâtre Royal" en ook dat een gezelschap van de Alcazar uit Parijs optreedt ; (2) Een prachtige publiciteitskaart door Albert Bouchery uitgegeven en (3) Nog een zicht op het gebouw van Bouchery, met tevens een zicht in de Weststraat (ca.1910)

auteurs: 

Postkaart : Leopoldlaan

Postkaart Grand Bazar, N° 1100. - Ostende - Avenue Léopold et Kursaal. - Gekleurde kaart. - De Leopoldlaan, gezien vanaf de Karel Janssenslaan richting de zuidgevel van het derde kursaal. Rechts, het Marie-Joséplein. Let op de sierlijke straatverlichting en de altijd verzorgde bloemenperken.

Postkaart : Leopoldlaan

De Leopoldlaan en de altijd verzorgde bloemenperken. Op de hoek met het Marie-Joséplein, het "Hotel du Parc". Victor Libert was toen hotelier. Let op de sierlijke lantaarns. Links, een glimp van de zuidgevel van het derde Kursaal. Oostende in het interbellum. Waar nu taxi's wachten, staan de koetsiers met paard en koets.

Postkaart : Marie-Joséplein

Ostende - Place Marie-José. Huizenblok gelegen tussen de Hendrik Serruyslaan en de Leopold II-laan. In het plantsoen de sierfontein aangekocht bij Charles Gibault (Parijs) door het stadsbestuur van Oostende in 1899. Moest in 1927 plaatsmaken voor het Nationaal Huldemonument ter ere van August Beernaert. Het bronzen beeld werd toen geplaatst op het Hendrik Conscienceplein waar het rond 1956 verdween !. Op de hoek "Hotel de Saxe" en ernaast de "Taverne du Kursaal", uitgebaat door E. Janssens-Blomme

Tramhuisje Marie-Joséplein wordt gerenoveerd.

Foto : Het gebeurt niet zo vaak dat één van de Oostendse schepenen bloemetjes en felicitaties toegegooid krijgt vanuit de oppositie terwijl hij negatieve kritiek te slikken krijgt vanuit eigen meerderheid. Dat deed zich vorige vrijdag uitzonderlijk wel eens voor toen schepen Bourgois de gemeenteraad een plan voorlegde waarbij de stad samen met de vervoersmaatschappij "De Lijn" het niet erg aantrekkelijk wachthuisje op het Marie-Joséplein wil gaan renoveren 

Auteurs: