MET EEN BEEN IN DE ZEE (REVUE)

Programma: Met èèn bèèn in de zèè

Programma van de 9e Oostende revue in het Variété theater op 20, 26, 27, 28, 29, 31 ok en 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 november 2007

teksten: Rik Labeeuw

muziek : Freddy Feys

liedjes: de wêreld ; in Irak ; vasjhe kwallen ; èèn bèèn in de zèè