SCHEPEN ; PIERRE STANER (VISSERSVAARTUIG)

Béliard-Crighton : O.328 "Pierre Staner" [MAP]

Bevat : 20 foto's, formaat : 12 x 17,5 cm. ; 23 foto's, formaat : 11,5 x 17,5 cm. ; 2 foto's, formaat : 12 x 9 cm. ; 7 foto's, formaat : 12 x 17,5 cm. ; 4 foto's, formaat : 11,5 x 18 cm. ; 12 foto's, formaaat : 17,5 x 23,( cm.

Foto : O.328 "Pierre Staner"

Gebouwd te Oostende op de scheepswerf van Béliard, Crighton en C° voor de rederij "Pêche Maritime du Congo" (Pemarco). Stalen motortreiler met een bruto tonnemaat van 243.1 en een netto tonnemaat van 82.92. Voorzien van een motor S.E.M. Carels (nr. 9857), van 440 pk (bouwjaar 1958). - Map 2009/0840-6

Literatuur : Pioniers naar Tropische waters / Roland Duyck. - Plate Bib A134

Foto : O.328 "Pierre Staner"

Map 2009/0840-53. - Zicht op de buitenbrug mid-ships. De drie lampen dienen voor de dek verlichting. Daarboven hangt de scheepsbel. Boven op het dak van de brug, van links naar rechts, zien we het zoeklicht, de radarantenne, een mastje met navigatielicht (Ik denk Groen/Wit voor trailervisser). De witte pijpen achteraan zijn ventilatiepijpen (Zwanenhals). Onder de brug, de vis-lier stuur en bakboord.

 

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (01)

Map 2009/0840-4. - Binnenzicht van de brug, stuurboordzijde​​​​​​​. In het midden zien we het stuurrad met olietank. Boven het olietankje en naast het rad zien we de machine telegraaf, die de bevelen naar de machinekamer stuurde (Stop – zeer langzaam – langzaam – halve kracht en volle kracht). De hendel naar voor bedienen is vooruitvaart en de hendel naar achter bedienen is achteruitvaart. Aan de ramen zien we 4 spreekbuizen met daarop de oproepfluiten. Wanneer men in de buis blies dan ging in het desbetreffende verbonden compartiment, vb hut schipper, een fluitsignaal.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (02)

Map 2009/0840-5. - In het midden zien we het stuurrad met zijn olietank. Daarachter de radar. Links tussen het rad en de brandblusser hebben we een opbergkast voor de seinvlaggen. Rechts zien we twee spreekbuizen en de koord van de scheepsbel. Linksboven?

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (03)

Map 2009/0840-7. - Zicht in de radiohut met radio- en telegrafie toestellen en richtingszoeker van het merk SAIT, Société Anonyme International de Télégraphie sans file. Het wiel tegen het plafond is de bediening van de richtingszoekerantenne. De drie witte issolatoren dienen om de zend- ontvangstantenne af of aan te schakelen.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (04)

Map 2009/0840-6. - Zicht in de radiohut. In het midden boven de barometer met daarnaast een nood-olielamp. Links het bed (de kooi) met het leeslampje (grijs) onder de patrijspoort. Het bed, alsook de patrijspoort worden afgesloten met, hier, een zwart gordijn. Deze patrijspoort kan opengezet worden (zie draaihendel rechtsboven). De witte accordeonlamp is om het werkblad (bureau) te verlichten.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (05)

Map 2009/0840-8. - Zicht in de radiohut. Rechts zien we de hoorn voor de radiotelefonie en het zwarte bakje op de tafel is de morsesleutel voor de radiotelegrafie. Boven tegen de rechtse wand zien we de omschakelaar van 110 volt naar de noodvoeding 24 volt.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (06)

Map 2009/0840-3. - Zicht in de kombuis (keuken). We zien de afwasbak met handpomp en kraan voor water van de zoetwaterhydrofoor. (waterpomp met druktank die zorgt voor druk op waterleiding). Linksboven een patrijspoort die men kan openzetten (zie de twee draaihendels)

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (07)

Map 2009/0840-2. - Zicht in de eetzaal. Hier zien we een openstaande patrijspoort met zijn veiligheidsklep. Deze klep word bij slecht weer gesloten ter bescherming indien het glas van de patrijspoort zou breken. Deze word vastgezet met de onderste draaihendel. Bij open stand word die opgehouden door een ketting met haak die aan het plafond is bevestigd.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (08)

Map 2009/0840-20. - Bureau in de kajuit van waarschijnlijk de schipper. Links het bed (de kooi) midden bureau met boekenkast. De buis die van links over het plafond loopt is de spreekbuis die in verbinding staat met de brug. Het zwarte gedeelte is de flexible buis met de spreektuit en oproepfluit. Linksboven zien we de nood -olielamp naast de gesloten patrijspoort. Hier zien we goed hoe de veiligheidsklep met een ketting aan het plafond opengehouden wordt. Onder het bureau rechts zien we het verwarmingselement (radiator).

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (10)

Map 2009/0840-10. - Machinekamer. Zicht op de nood- gelijkstroomgroep aangedreven door een dieselmotor. Deze diesel werd waarschijnlijk op batterij gestart. Rechtsboven achter zien we een Jabsco handpomp.  Daarnaast naar links de olie of waterkoeler van de diesel van de elektrogroep.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (13)

Map 2009/0840-14. - Machinekamer. Achteraan zien we twee horizontale cylinders met hun zwarte afsluiters. Dit zijn de persluchtcylinders. Die perslucht werd onder ander gebruikt om de hoofdmotor te starten. De scheepshoorn werkt ook op perslucht. Rechts boven zien we een schakelkast met daarnaast, naar onder, een aanzetweerstand (controller), bedient met een zwart wiel, van een geljkstroommotor. De banden op de buizen zijn de kleurcodes die het medium in de leidingen aangeven. Olie, zoet water, zee water, diesel, perslucht.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (14)

Map 2009/0840-15. - Machinekamer. De twee horizontale cylinders zijn de persluchttanks. Daaronder rechts de luchtcompressor.  De vertikale tank links naast de persluchttanks is een waterhydrofoor (waterpomp met druktank die zorgt voor druk op waterleiding).  Normaal zijn er twee aan boord, één voor friswater (keuken, persoonlijke hygiene) en één voor zeewater (toiletten).

Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (15)

Map 2009/0840-9. - Machinekamer. Zicht op de reductiekast van de hoofdmotor. Een reductiekast werkt op een manier waardoor de ingaande as die te snel draait om de schroef aan te drijven, door middel van een aantal tandwielen de draaisnelheid van de as zo verminderen dat de schroef efficiënt draait. Bovenop de reductiekast staat de hoofddynamo, 110 volt gelijkstroom, die aangedreven wordt door de hoofdmotor.

Foto : O.328 "Pierre Staner". Vertrek naar Congo (07)

 Map 2009/0840-30. - Voor de afvaart krijgt het vaartuig de zegening van E.H. Daniël Van Parijs. Hij was o.a. leraar in het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Oostende, vanaf 1954 directeur en leraar van de "Visserijschool Paster Pype" en van 1961-1987, hoofdaalmoezenier van de Marine.