SPILLIAERT LEON (1881-1946) (KUNSTSCHILDER)

Omer Vilain over de tijd van toen : Geen schamel bloempje voor Leon Spilliaert

Illustraties : (1) Het onbebloemde graf van de nochtans volop in de belangstelling staande Oostendse kunstschilder Leopn Spilliaert en (2) Het meest recente naambord dat verwijst naar Spilliaert. Vroeger heette deze straat de Sint-Peterburgstraat

auteurs: