TEKSTAFFICHES

Foto : Eerste Wereldoorlog. Mijnplein (1918)

Formaat : 8,5 x 12,5 cm. - Obus tombé le 21-3-18. Place de la Vieille Minque. Trois morts. - Bij de beschieting van 21 maart van het Mijnplein, of de Oude Mijnplaats vielen er drie dodelijke slachtoffers : Ghewy Marie-Louise, Ghewy Maximilien Arthur en Deboutte Pierre Jacques. Links, "Café au Shah de Perse", Louis Dentant-Vanhoeck. Rechts "Café Ons Huis". - Merkwaardig aan deze foto is dat de Franstalige opschriften : "Café au Shah de Perse chez" en "Café" van Ons Huis zijn overschilderd.

Tekstaffiche : Bekanntmachung – Bekendmaking

Formaat : 53 x 70 cm. Kennisgeving uitgaande van de Plaatscommandant Bittinger van de onderrichtingen betreffende het gebruik van de Duitse en Vlaamse talen, in beslagname van hout, hoogste prijs van de aardappelen, muziek spelen in de tapperijen, strandwandeling

Tekstaffiche : Mesures à prendre pour le Ravitaillement de la Population = Maatregelen te nemen voor de Voeding der Bevolking

Formaat : 62 x 85 cm. Kennisgeving, uitgaand van Koning Albert I, van de hoogste toegelaten prijzen van bepaalde voedingswaren en van maatregelen om te voorzien in de voedselbehoeften van de bevolking.

Tekstaffiche : Police des Logements : Avis important = Policie der Huisvesting : Belangrijk bericht

Formaat : 62 x 85 cm. Kennisgeving uitgaande van de burgemeester A. Liebaert van het bevel van generaal Clooten  ter herinnering aan de bevolking van de plicht inlichtingen te geven aan de politie over het verblijf van personen die in Oostende niet gedomicilieerd zijn

Tekstaffiche : Verkoop vroegere rokerij-stomerij en conservenfabriek "Rau" en 2 puingronden

 

Affiche : Verkoop vroegere rokerij-stomerij en conservenfabriek “Rau” en 2 puingronden.

 

Studies van de notarissen Maurice Quaghebeur, Leopoldlaan, 10 ; Jacques Ghyoot, Hendrik Serruyslaan, 68 en Alphonse Lacourt, Karel Janssenslaan, 31, allen te Oostende.

Vrijwillige openbare verkoop van : Stad Oostende

Tekstaffiche : Ville d’Ostende : Avis aux Anglais à Ostende = City of Ostend : Notice to Britishers in Ostend

Formaat : 40 x 51 cm. Kennisgeving uitgaande van burgemeester A.Liebaert  van een mededeling van de Plaatscommandant van Oostende von Stutterheim waarbij de inwoners van Engelse nationaliteit zich moeten kenbaar maken op zijn bureau