TEKSTAFFICHES

Foto : Eerste Wereldoorlog. Mijnplein (1918)

Formaat : 8,5 x 12,5 cm. - Obus tombé le 21-3-18. Place de la Vieille Minque. Trois morts. - Bij de beschieting van 21 maart van het Mijnplein, of de Oude Mijnplaats vielen er drie dodelijke slachtoffers : Ghewy Marie-Louise, Ghewy Maximilien Arthur en Deboutte Pierre Jacques. Links, "Café au Shah de Perse", Louis Dentant-Vanhoeck. Rechts "Café Ons Huis". - Merkwaardig aan deze foto is dat de Franstalige opschriften : "Café au Shah de Perse chez" en "Café" van Ons Huis zijn overschilderd.

Tekstaffiche : Bekanntmachung – Bekendmaking

Formaat : 53 x 70 cm. Kennisgeving uitgaande van de Plaatscommandant Bittinger van de onderrichtingen betreffende het gebruik van de Duitse en Vlaamse talen, in beslagname van hout, hoogste prijs van de aardappelen, muziek spelen in de tapperijen, strandwandeling

Tekstaffiche : Mesures à prendre pour le Ravitaillement de la Population = Maatregelen te nemen voor de Voeding der Bevolking

Formaat : 62 x 85 cm. Kennisgeving, uitgaand van Koning Albert I, van de hoogste toegelaten prijzen van bepaalde voedingswaren en van maatregelen om te voorzien in de voedselbehoeften van de bevolking.

Tekstaffiche : Police des Logements : Avis important = Policie der Huisvesting : Belangrijk bericht

Formaat : 62 x 85 cm. Kennisgeving uitgaande van de burgemeester A. Liebaert van het bevel van generaal Clooten  ter herinnering aan de bevolking van de plicht inlichtingen te geven aan de politie over het verblijf van personen die in Oostende niet gedomicilieerd zijn

Tekstaffiche : Stad Oostende. Politieverordening. Openbare orde. 08/09/1939

Formaat : 55 x 73 cm. - Tweetalig. - Verkeersreglement betreffende de toegang tot de militaire zone, afgebakend door de Koninginnelaan, Ijzerwegstraat, Werfkaai, Stationskaai, Brandariskaai en Visserskaai. Als ook het verkeer op de door barelen afgebakende strook van de Albert I Wandeling, tussen Langestraat en Kemmelbergstraat alsmede op het Westerstaketsel. Getekend :  de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. 27/05/1939

Formaat : 51 x 65 cm. - Tweetalig. - Verkeersregeling betreffende de roeiwedstrijden. Verbod van alle verkeer op de steenweg naar Oudenburg tussen de huizen genummerd van 20 tot 79 op 28 en 29 mei 1939. Getekend : de secretaris, M. Surmont en de burgemeester-voorzitter, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. Verbod van verkeer. 01/06/1938

Formaat : 53 x 73 cm. - Tweetalig. - Verkeersregeling naar aanleiding van de roeiwedstrijden op het kanaal Brugge - Oostende, tussen Sas-Slijkens en de brug van Oudenburg op 5 en 6 juni 1938. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. Verbod van verkeer. 10/05/1937

Formaat : 55 x 73 cm. - Tweetalig. - Verkeersregeling naar aanleiding van de roeiwedstrijden op het kanaal Brugge - Oostende, tussen Sas-Slijkens en de brug van Oudenburg op 16 en 17 mei 1937. - Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Roeiwedstrijden. Verbod van verkeer. 26/05/1936

Formaat : 56 x 72 cm. - Tweetalig. - Verkeersreglement naar aanleiding van de roeiwedstrijden op het gedeelte van de vaart Brugge - Oostende, tussen Sas-Slijkens en de brug van Oudenburg, op 31 mei en 1 juni 1936. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Verbod van stationeren. 01/07/1939

Formaat : 42 x 62 cm. - Tweetalig. - Verkeersregeling betreffende de zeewijding op zondag 2 juli 1939 en de aanwezigheid van Z.K.H. den prins Boudewijn, Hertog van Brabant. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Verbod van verkeer en stationeren. 09/06/1938

Formaat : 53 x 72 cm. - Tweetalig. - Verkeersreglement naar aanleiding van de feestelijkheden ingericht op het Wapenplein naar aanleiding van het 16e Nationaal Congres der Belgische Politie op 12 juni 1938. Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Verbod van verkeer. 23/07/1938

Formaat : 43 x 64 cm. - Tweetalig. - Verkeersreglement naar aanleiding van de inwijding van het Ijzergedenkteken voor Koning Albert te Nieuwpoort in aanwezigheid van Koning Leopold III, op 24 juli 1938. - Getekend : de burgemeester, Dr. Ed. Moreaux

Tekstaffiche : Stad Oostende. Verkeer. 10/05/1966

Formaat : 61 x 43 cm. - Verkeersregeling naar aanleiding van het bezoek van hare majesteit Koningin Elisabeth II en zijne koninklijke hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburg op vrijdag 13 mei 1966. - Getekend : de wd. burgemeester J. Lauwereins

Tekstaffiche : Verkoop vroegere rokerij-stomerij en conservenfabriek "Rau" en 2 puingronden

 

Affiche : Verkoop vroegere rokerij-stomerij en conservenfabriek “Rau” en 2 puingronden.

 

Studies van de notarissen Maurice Quaghebeur, Leopoldlaan, 10 ; Jacques Ghyoot, Hendrik Serruyslaan, 68 en Alphonse Lacourt, Karel Janssenslaan, 31, allen te Oostende.

Vrijwillige openbare verkoop van : Stad Oostende

Tekstaffiche : Ville d’Ostende : Avis aux Anglais à Ostende = City of Ostend : Notice to Britishers in Ostend

Formaat : 40 x 51 cm. Kennisgeving uitgaande van burgemeester A.Liebaert  van een mededeling van de Plaatscommandant van Oostende von Stutterheim waarbij de inwoners van Engelse nationaliteit zich moeten kenbaar maken op zijn bureau