TRATSAERT BERTHA MARIA (1885-1963) (POLITICA)

Foto : Eedaflegging

Een nieuw liberaal gemeenteraadsled legt de eed af .Links naast hem Henri DEGRAVE, dan Jan PIERS en Marie Jozef PORTA. Rechts vooraan burgemeester Adolf VAN GLABBEKE en 2e van links vooraan Berthe TRATSAERT.

Foto : James Ensorgalerij

Plechtige opening van de James Ensorgalerij. Rechts vooraan Berthe TRATSAERT,enige vrouw in de gemeenteraad.Vierde van rechts John HERMANS en naast hem gemeenteraadslid Marie-Jozef PORTA en schepen François VAN CAILLIE