VISSERSVROUWEN

Foto : Interieur van volkscafé

Foto in kader : Formaat : 35 x 42 cm. Ex inventarisnummer 1835/77B. "Centraal achter de tapkast : Edward Pieters, beter bekend als "Swaansels". Links van hem zijn zuster Hélène en zijn nicht Sylvie. Rechts van hem zijn nicht Céline. Achteraan rechts de orgeldraaier "Kootsje". Telkens wanneer Sylvie en Celine genoeg duiten van de vissers hadden opgehaald riepen ze : "Kootsje, droaj mo, 't is zjuuste". Uit : De Oostendse visserij / Roland Desnerck. 1986. p.120-122. Plate Bib B262

Foto : Nettenbreisters op de Visserskaai nabij het Schuildok, nu Montgomerydok

Foto 14.5 x 10. In het schuildok de O.46 "Edouard-Sophie" van schipper Alb. Janssens en reder Ed. Corneau. Bron : Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la Ville d'Ostende. 1900, p.195-201. Op het einde zie je het gebouw de "Quarantaine", gelegen op de oosteroever. 

Postkaart : Schuildok, nu Montgomerydok

Nels. - Ostende - Quai des Pêcheurs. - Vissersvrouwen op de hoek van de Visserskaai (rechts) en de kaai van het Schuildok. Vissersvaartuigen gemeerd in het dok waaronder in het midden, een aantal Oostendse Schovers. Op de achtergrond, een pakketboot van de Oostende - Doverlijn.