Foto : Hotel du Lion. Vindictivelaan 13
Omschrijving
"Hotel du Lion", gelegen op de hoek van de Christinastraat en de Vindictivelaan. In het midden het "Onze Lieve Vrouwe College" en links op de hoek het "Hotel des Thermes". Een oorlogsschip en een pleziervaartuig gemeerd in het tweede handelsdok
Pagina
26