CORNEILLIE JAN (1927-2011) (PRIESTER DIRECTEUR AALMOEZENIER)