GEHEIM LEGER

Bidprentje : Alphonse Ameel

Alphonse Ameel. Politiecommissaris van de Stad Oostende. Politiek gevangene. Inlichtingsagent van het Geheim Leger. Oudstrijder 1914-1918. Echtgenoot van Yvonne Vanlocke. Geboren te Staden op 16 maart 1897 en gestoren in het uitroeingskamp van Bergen-Belsen op 8 mei 1945

Bidprentje : August Eduard Jaminet

August Eduard Jaminet. Politieke gevangene. Lid van het Geheim Leger. Echtgenoot van Eugenie St.-Martin. Geboren te Elsene op 13 november 1885 en gestorven van uitputting en door de wrede martelingen in het concentratiekamp van Gros-Rozen op 8 november 1944

Bidprentje : Frans-Jozef Provoost

Frans-Jozef Provoost. Veldwachter. Exuade-Overste van het Geheim Leger.Politieke gevangene. Oudstrijder van den oorlog 1914-1918. Echtgenoot van Adrienne Beuselinck. Geboren te Bredene op 30 juni 1894 en gestorven in het folterkamp van Dachau op 3 februari 1945.

Foto : Geheim Leger

Foto : De Oostendse verbroedering van het Geheim Leger vierde het 35-jarig bestaan. Vaandrig H. Beurten mocht een nieuw vaandel in ontvangst nemen en voorzitter Joseph Mollet ontving voor de vereniging de zilveren stadsmedaille. Een stadsplaket werd overhandigd aan de verdienstelijke leden : Paul Depopliment, Werner Samijn, Adrien Declerck, Raymond Goegebeur, Henri Beuten en Joseph Mollet.

Auteurs: