KRIEGSMARINE

Foto : Tweede Wereldoorlog. Scheepswerf Béliard-Crighton. Voorpostenboot (04)

Stapelloop van een "Vorpostenboot" voor de Kriegsmarine, in opdracht van de Hamburgse werf "Norderwerft". Uiterst rechts, drie bestuurleden van Béliard-Crighton, de heren Williams, Fontaine en directeur Chardome. Op de achtergrond, de schrijnwerkerij. - (coll. Bundesarchiv)