LEGAEY J. (KOLENHANDEL)

Foto : De Vindictivelaan (circa 1950)

Gedeelte, tussen de Kapellestraat (links) en de huidige Dekenijstraat (rechts). Op de hoek van de Kapellestraat, Hotel du Bassin. Centraal, het Hotel Stella Maris, waarvan de uitbating in 1988 werd stopgezet. Rechts ervan, de kolenhandel Legaey