HAVEN

DIA. 312 dia's genomen tussen 1969 en 1974 in verb...

DIA. 312 dia's genomen tussen 1969 en 1974 in verband met werken
in de Oostendse haven,bijzondere transporten en andere gebeurte-
nissen in Oostende. Genomen op diverse tijdstippen door de heer
J. Berard met Instamatic Kodak.
a. 1 tem 47. Bouwen 2de brug en verbinding Carferry.
b. 1 tem 42. Opvullen Visserijkreek.
c. 1 tem 58. Opvullen NE deel van Mercatordok.
d. 1 tem 2O. Afdamwerkzaamheden Montgomerydok.
e. 1 tem 72. Graven van nieuwe sluis.
f. 1 tem 6. Bijzondere transporten binnen de haven.

Trefwoorden: 

Foto : 9 foto's van Antony van Oostende

Foto Antony  9 x 7.
St Petrus en pauluskerk - 10/08/1931
Het station - 19/10/1930-6
het postkantoor -
Het stadhuis - 28/07/1930
Vandersweepplaats 01/09/1929-3
vismijn - 17/09/1934-25
de haven - 07/12/1937-4
Thermen Paleis - 01/08/1937-8
Het Kursaal - 13/08/1937-6

Foto : Haven.

Foto 18 x 13. Haven tijdok. "Het tijdok loopt evenwijdig met het visserijdok en is bestemd voor de kleine vaartuigen. Het tijdok is 300 m. lang en 60 m. breed. Deze breedte vermindert geleidelijk naar het uiteinde om aldaar nog 30 m. te bereiken. Dit dok is gegraven op -2 m. en men beschikt er over 645 m. aanlegkaaimuur. Ten westen van de ingang van het tijdok werd een kuisbank aangelegd ten dienste van de kleine schepen" (niet zichtbaar op de foto). (Het havencomplex van Oostende, p.70) Plate bib B961