BESTUUR VAN HET ZEEWEZEN

.Spécification d'une Malle-poste en acier àroues pour l'etat Belge nr 352

Société anonyme John Cockerill à Seraing, chantier naval de Hoboken.

Spécification d'une Malle-poste en acier à roues pour l'etat Belge 
+ Geschreven blad .Modifications au contrat.

6 Plannen veugelboot

Plannen vleugelboot Plan nr 320-91069 - Acs stop test measurement summary table.
                                  Plan nr 320-91110 - Acs fault isolation tester.
                                  Plan nr 320-14002 - Functional diagram automatic control system.
                                  Plan nr 320-14003 - Schematic -A16 power supply acs 
                                  Plan Ac power system distribution.
                                  Acs functional diagram .Fault isolation tester 

 

Archief : Zeewezen , Pakketboot Princesse Clementine

Archief zeewezen . Pakketboot "Princesse Clémentine".
-01-Spécification d'une Malle-poste en acier à roues pour l'etat Belge. (1895)-96 blz
-02-Malle-poste pour la gouvernement Belge. Spécification des machines , 21 Blz (1895).
-03-Procès - verbal.(03-04-1897)

Archief : Zeewezen . Visserijwachtschip "Ville d'Anvers"

Ville d’Anvers” Construction de l’aviso 1885
01-Specificaties 52blz 1884-description sommaire,12bl£
02-A-73/106/5464 van 25-04-1885.Ventilaton & chauffage de l’aviso.
         02-B-Brief nr 16121 van 24-04-1885,Comme suite à votre lettre…
         02-C-Brief nr 73/106/5259 van 31-03-1885 J’ai l’honneur de vs informer…
         02-D-Brief nr 15945 van 20-02-1885 L’Aviso en construction
         02-E-Brief (47)van 10-02-1885 Devis concernant le chauffage…
03-A-Brief nr 195 van 8-05-1885 Nous avons l’honneur de ….

Archief : Zeewezen pakketboot "Leopold II" (1893-1920).

Archief bestuur van het zeewezen pakketboot "Leopold II"
-1-Construction , plans et spécifications , assurances.
01-Verzekeringspolis Leopold II Hendrson & co voor 43 750  £.
02-Verzekeringpolis British and Foreign Marine insurance Co voor 2.250 £
03-Verzekeringspolis The Indemnity Mutual Marine Assurance Co voor 2000 £.
04-Verzekeringspolis The straits insurance co voor 1000 £.
05-Verzekeringspolis The Idemnity Mutual Marine.Assurance voor 4000 £.
06-Verzekeringspolis Thames and Mersey Marine Ins voor 5000 £.

Archief : Zeewezen Pakketboot "Marie-Henriette"

Archief zeewezen pakketboot Marie-Henriette.
-1Malle poste pour le Gouvernement Belge . Spécification du navire nr 321 (1892) 98 blz.
-2 Malle postepour le Gouvernement Belge . Spécification des machines (1892) 22 blz.
-3 Plan Plan de pont principal Algemeen plan 18-05-1892.
-4 Plan Entre-pont- Pont des emménagement 18-05-1892.
-5 Plan Plan de la passerelle et du Bridge-Deck 18-05-1892.
-6 Plan 18-05-1892.
-7 Plan Plan du pont promenade 18-05-1892
 

Archief : Zeewezen Pakketboot "Prince Baudouin"

Archief zeewezen pakketboot "Prince Baudouin" (1934-1963)
01-M.S "Prince Baudouin" specification 88 blz
02-M.S. "Prince Baudouin" specification index alphabetique.
03-Raadgevingen, noodig en nuttig tot het goed onderhouden van onze gummivloeren..
04-Poste fixe à solutions de 1200 litres + plan ( 21-02-1328) installation fixe à mousse.(2x).
05-Proefplan.
06-Opstellingsplan II (29-03-1946).
07-Lijnenplan 2 maal (13-08-1931).
08-Emplacement du lest T.B.Pour rectifier la bande du navire. (10-08-1934).

Archief : Zeewezen Pakketboot "Prins Albert"

Archief,bestuur van her zeewezen, pakketboot "Prins Albert" (1937-1970).
01- Construction nr 651 specification.(24-01-1936) 97blz.+3 blz opmerkingen.
02-Brief van 24-06-1947 dieselmotoren-beproeving van verstuivers 3blz.
03-Brief van 16-06-1947 Moteur diesel . Mise au point et mesure des pertes mecaniques sans frein de charge 11 blz (verslag + brief)

Archief : Zeewezen Pakketboot Princesse Marie-José

Archief Zeewezen Princesse Marie-José.
01-Spécification des travaux exigés par le gouvernement Belge pour sa remise en état,35 blz .
02-Notice in connection with the specification of the work required by the Belgian authorities to restore the s/s Princesse Marie-José ex H.M.S. Nemesis.2blz.
03-Plan Nemesis General arrangement .
04-Plan. Southern Isles Docking Plan H.M.S Nemesis. (1941).
05-Plan des formes.
06-Plan d'ensemble (25-02-1921).
07-Plan d'ensemble  (30-03-1921).
08-Plan d'ensemble.
09-Plan d'ensemble.

Archief : Zeewezen pakketboten Jan Breydel , Pieter de Coninck & Princesse Elisabeth

Archief bestuur van het zeewezen pakketboten .
01-Plan . Promenade dek.T.S "Jan Breydel" " Pieter de Coninck" & "Princesse Elisabeth"
02-Contrat pour la fourniture de deux paquebots à turbines pour l'etat Belge 1909 nr 493 et 494

Archief : Zeewezen pakketboten Jan Breydel en Pieter de Coninck

Archief zeewezen Pakketboten Jan Breydel & Pieter de Coninck.
-1 Spécification de la coque de 2 paquebots à turbines pour le service de l'Etat-Belge (Lastenkohier).en contract (19-07-1909
-2 PLan-Disp)osition de la chambre des machines.
-3 Plan-Disposition des turbines Parsons (14-02-1920).
-4-Plan-Attemporator (14-12-1920).
-5-Plan-Schema de la chambre des machines 2em Projet (20-04-1920)..
-6-Plan Projet 1er d'installation de la chambre des machines.(20-04-1920).
-7-plan-l'Assietteet les G &c du navire (13-05-1921)
 

Archief : Zeewezen pakketboten Prinses Josephine-Charlotte

Archief ombouw Prinses Josephine-Charlotte 1948.
Contract 19 blz, Algemeenheden , beschrijving der weren.
Plan - Algemeen plan (dekken) 07-05-1948
Plan - Algemeen plan (opstand) 13-05-1948.
5 Brieven m.b.t. periodieke inspectie ( Lloyd's Register of Shipping)

Archief : Zeewezen. Veerboten

01- Plan hoofdafmetingen voor stalen stoomboot voor de overzet te Antwerpen.22-12-1919.
02-Idem als 01.
03-Plan voor stalen stoomboot voor overzetdienst te Antwerpen 09-12-1921.
04-Plan stalen stoomboot voor de overzetdienst te Antwerpen 22-11-1919
05-Plan S.S. Heen en Weer 19-06-1909.(Overzetters 1 & 2)
06-Veerboot “Ville d’Anvers”hoofdafmetingen,
07-Plan idem als 06.
08-Plan veerboot “Waasland”hoofdafmetingen.
09-Plan idem als 08
 

Bijzonder lastenkohier nr2 van 1970

Ministerie van verkeerswezen en van  posterijen ,telegrafie en telefonie.

Bestuur van het Zeewezen en van de binnenvaart.
Bijzonder lastenkohier Nr 2 van 1970.
Beperkte offerteaanvraag -wedstrijd voor:
1-Het opstellen van een of meerdere ontwerpen van carferry;
2-Het leveren van een carferry te Oostende door de werf die het gekozen ontwerp daarvoor heeft ingediend.
 

Foto : Vrachtschip "Ijzer"

Vrachtschip "Ijzer", gebouwd op de scheepswerf van Béliard-Crighton in de periode 1953-1954 voor het Bestuur van het Zeewezen. Het had een bruto tonnemaat van 1170 en een netto tonnemaat van 622. Lengte, 66,90 m. en breedte, 12,05 m. Voorzien van een Carels dieselmotor met een vermogen van 1750 pk. - Map 2009/0848-4

Spécification d'un paquebot à turbines pour le service de l'état Belge

Société anonyme John Cockerill à Seraing Belgique  chantier naval d'Hoboken.
Spécification d'un paquebot  à turbines pour le service de l'état Belge 1921.
Nr 579 Princesse Marie-José

Spécification de deux paquebots à turbines pour le service de l'état Belge

Société Anonyme John Cockerill à Serain Belgique, chantier naval d'Hoboken.
Spécification de deux paquebots à turbines pour le service de l'etat Belge
Werfnr 493 en 494 "Pieter de Coninck" et "Jan Breydel"